Volejte 581 219 319, 739 648 022-4

Postup při změně pojišťovny

Vzhledem k tomu, že změnou pojišťovny při pojištění povinného ručení je možné uspořit nemalé finanční prostředky, připravili jsme pro Vás seznam nejběžnějších způsobů zániku pojištění.

Bližší informace o podmínkách povinného ručení je možné získat na našich stránkách v sekci Pojištění vozidel nebo na tel.: 581 219 319.

Abyste mohli změnit pojišťovnu, je nejprve nutné ukončit platnost stávající smlouvy o povinném ručení. Toho lze v souladu se zákonem dosáhnout následujícími způsoby:

1. Výpověď pojistné smlouvy - šest týdnů před výročním dnem

Výpověď pojistné smlouvy musí provést pojistník tak, aby byla doručena pojišťovně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění. (pokud budete výpověď zasílat poštou, je nutné tak učinit ještě o dva či tři pracovní dny dříve, aby bylo jisté, že pojišťovna výpověď obdrží včas).
Formulář pro výpoveď pojistné smlouvy »

2. Výpověď pojistné smlouvy - do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy

Nově uzavřenou pojistnou smlouvu můžete také vypovědět do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní.
Formulář pro výpoveď pojistné smlouvy »

3. Výpověď pojistné smlouvy - z důvodu nesouhlasu s nově stanovenou výší pojistného pro další pojistné období

Pojistitel (pojišťovna) upraví výši pojistného a pojistník (ten, kdo uzavřel smlouvu) s touto úpravou nesouhlasí, a to písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.
Formulář pro výpoveď pojistné smlouvy »

4. Vyřazení vozidla z evidence vozidel

Smlouva o povinném ručení zaniká ze zákona ke dni, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, přičemž se může jednat i o vyřazení dočasné (tzv. uložení SPZ do depozitu). Při vyřazení vozidla je nutné odevzdat registrační značky (dříve SPZ) a zaplatit poplatek ve výši 100,- Kč.
Při likvidaci vozidla - pojišťovně je třeba doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla nebo záznamem o dočasném vyřazení vozidla.
K výpovědi přiložte kopii dokumentu o vyřazení.
Formulář pro výpoveď pojistné smlouvy »

5. Prodej vozidla

Při prodeji vozidla (při každé změně vlastníka vozidla) povinné ručení zaniká oznámením změny vlastníka pojišťovně.
K výpovědi přiložte kopii kupní smlouvy nebo kopii velkého technického průkazu (kde je uvedeno převedení vozidla).
Formulář pro výpoveď pojistné smlouvy »

6. Dohoda s pojišťovnou

Dohodou s pojišťovnou lze zkrátit platnost smlouvy o povinném ručení, na uzavření dohody však není právní nárok. 
Formulář pro výpoveď pojistné smlouvy »

Pojišťovna je klientovi povinna doložit počet bezeškodných měsíců písemným potvrzením.

kolektiv MORAVA INSURANCE s.r.o.

Aktuality

Vyhledání pojistitele podle SPZ vozidla

Ujel Vám viník nehody a máte jen jeho registrační značku - SPZ? Nebo potřebujete zjistit zda viník nehody má pojištěné vozidlo?

Číst dál...

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněn(a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.

Číst dál...

MORAVA INSURANCE s.r.o. - nezávislý pojišťovací makléř

On-line pojištění vozidel

Spočítejte si cenu pojištění vozidla online u Kooperativy pojišťovny. Připravte si velký technický průkaz.
Spočítat

Pojištění bytových domů

Exkluzivní produkt pro pojištění bytových domů ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Pojištění podnikatele

Exkluzivní produkt pro pojištění podnikatele ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Copyright © 2016 MORAVA INSURANCE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.