Volejte 581 219 319, 739 648 022-4

Průmysl a podnikatelé - rizika

Majetek bývá nejvíce ohrožován těmito nebezpečími:

živelními nebezpečími (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy), vodou vytékající z vodovodních zařízení, zkratem, přepětím, indukcí, krádeží a loupeží, vandalismem pádem věci, nebo nárazem na věc, roztržením odstředivou silou, nárazem dopravního prostředku, vadou materiálu, mechanickým poškozením, výrobní vadou, přetlakem páry, kapaliny, plynu, vniknutím cizího předmětu.

Budovy bývají nejvíce ohroženy

požárem, výbuchem, podle místních podmínek vodovodními škodami, vichřicí, krupobitím, záplavou, povodní.

Movité věci a zásoby firem bývají nejvíce ohroženy

živelními riziky, případně krádeží, loupeží.

Stroje, strojní zařízení, budovaná stavební nebo montážní díla, technologické celky, počítače

a další zařízení jsou ohrožena dalšími výše uvedenými riziky

kolektiv MORAVA INSURANCE s.r.o.
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘI

MORAVA INSURANCE s.r.o. - nezávislý pojišťovací makléř

On-line pojištění vozidel

Spočítejte si cenu pojištění vozidla online u Kooperativy pojišťovny. Připravte si velký technický průkaz.
Spočítat

Pojištění bytových domů

Exkluzivní produkt pro pojištění bytových domů ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Pojištění podnikatele

Exkluzivní produkt pro pojištění podnikatele ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Copyright © 2016 MORAVA INSURANCE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.