Volejte 581 219 319, 739 648 022-4

Živelní pojištění

Pojištění se sjednává v tzv. základním rozsahu pro případ poškození nebo zničení věci požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla. Pojištění může být podle přání a podle konkrétních potřeb rozšířeno na další nebezpečí. Jedná se např. o povodeň a záplavu, vichřici a krupobití, tíhu sněhu a námrazy, pád stromů a jiných předmětů, zemětřesení.
Pojištění je možno sjednat nejen na vlastní věci, ale i na cizí, které jsou například předmětem leasingové smlouvy, věci které jsou předmětem nájemních smluv ze kterých vyplývá povinnost tyto věci pojistit atd.
Pojištění je v převážné míře koncipováno jako pojištění z nové hodnoty, znamená to tedy, že v případě poškození nebo zničení vlastních věcí pojišťovna vyplatí plnění v plné výši nákladu na opravu nebo nákladu na nové pořízení věci; opotřebení se zde neuvažuje. Objekty a technologie méně významné nebo zcela účetně odepsané pak na časovou cenu nebo po zvážení jejich významu i jiným způsobem.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí, tj. částka dohodnuta mezi pojištěným a pojišťovnou v pojistné smlouvě; tato se odečítá z pojistného plnění při každé pojistné události.

kolektiv OS MORAVAINVEST s.r.o.
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘI

MORAVA INSURANCE s.r.o. - nezávislý pojišťovací makléř

On-line pojištění vozidel

Spočítejte si cenu pojištění vozidla online u Kooperativy pojišťovny. Připravte si velký technický průkaz.
Spočítat

Pojištění bytových domů

Exkluzivní produkt pro pojištění bytových domů ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Pojištění podnikatele

Exkluzivní produkt pro pojištění podnikatele ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Copyright © 2016 MORAVA INSURANCE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.