Volejte 581 219 319, 739 648 022-4

Pojištění strojů a strojních zařízení

Kromě škod způsobených živelní událostí, které jsou kryty v rámci živelního pojištění dochází na strojích a strojních zařízeních v průběhu provozu k poškození nebo zničení také z mnoha dalších závažných příčin, které jsou předmětem strojního pojištění.

Mezi tyto nejčastější příčiny patří: chyba konstrukce, vada materiálu nebo výrobní vada přetlak páry, plynu nebo kapaliny či podtlak, pád nebo vniknutí cizího předmětu, zkrat či jiné působení elektrického proudu, selhání měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, nesprávná obsluha, nešikovnost, nepozornost, nedbalost

Pojištění elektronických zařízení

Toto pojištění je určeno zejména pro elektronická zařízení pro zpracování dat, zařízení pro měřící, regulační a kontrolní techniku. Rozsah ochrany je u tohoto pojištění nejširší, zahrnuje jak pojištění živelních rizik, tak pojištění vnitřních poruch způsobených např. konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou, přepětím, zkratem, ale také poškození způsobené neodborným zacházením nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením atd. Takto se pojišťují např. počítačové řídící systémy velínů, řídící počítače apod.

kolektiv MORAVA INSURANCE s.r.o.
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘI

MORAVA INSURANCE s.r.o. - nezávislý pojišťovací makléř

On-line pojištění vozidel

Spočítejte si cenu pojištění vozidla online u Kooperativy pojišťovny. Připravte si velký technický průkaz.
Spočítat

Pojištění bytových domů

Exkluzivní produkt pro pojištění bytových domů ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Pojištění podnikatele

Exkluzivní produkt pro pojištění podnikatele ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Copyright © 2016 MORAVA INSURANCE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.