Volejte 581 219 319, 739 648 022-4

Pojištění odpovědnosti za škodu (ust. § 822 a násl. Obč. zák.)

Jedním ze základních druhů pojištění upraveného přímo občanským zákoníkem je pojištění odpovědnosti za škodu (ust. § 822 a násl. Obč. zák.). Toto pojištění si sjednává klient pro případ, kdy odpovídá jinému za vzniklou škodu a je povinen ji nahradit. V zásadě může odpovědnost za škodu vzniknout ve dvou případech a to v případě porušení právní povinnosti a v případě vzniku právně významné události. Právní předpisy podrobně upravují, v kterých případech s právní událostí spojují vznik odpovědnosti za škodu.

Pojištění členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti pro případ odpovědnosti za škodu

Členové představenstva a dozorčí rady odpovídají za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu své funkce. Mohou např. způsobit škodu v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání a podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, věřitele, zákazníky, orgány veřejné správy apod.

kolektiv MORAVA INSURANCE s.r.o.
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘI

MORAVA INSURANCE s.r.o. - nezávislý pojišťovací makléř

On-line pojištění vozidel

Spočítejte si cenu pojištění vozidla online u Kooperativy pojišťovny. Připravte si velký technický průkaz.
Spočítat

Pojištění bytových domů

Exkluzivní produkt pro pojištění bytových domů ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Pojištění podnikatele

Exkluzivní produkt pro pojištění podnikatele ve spolupráci s Allianz pojišťovnou a společností RESPECT.
Pokračovat

Copyright © 2016 MORAVA INSURANCE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.